Tiyatro ve Oyun Yazarlığı
(4 hafta, haftada 1 gün, günde 3 saat. Toplam 12 saat)

Katılımcı sayısı: 15 kişi

Atölyenin Amacı:

Katılımcıların, yazma amaçlarında kendilerini tanımaları; özgün üsluplarını yaratmaları; yazarlık becerilerini geliştirmeleri ve yazarlık ile sahne ilişkisini gözeterek üretebilmeleri.

Atölye Sonrası Kazanılacak Yetkinlikler: Teknik bilgiler ile güçlü metinler yazabilme becerisi gelişeceği gibi eleştirel bakış açısı kazanılmasını sağlamak; Katılımcıların kendini yazarak ifade etmek konusundaki yetkinlik düzeylerini keşfetmelerini sağlamak; Neden-sonuç ilişkisi temeline dayalı yaşamı varolduğundan daha estetik yorumlama yeteneğinin farkına varmak.

 • Yazarlığa giriş, yazı yazmanın gereği, yazma eyleminin arkasında yatan itici güç, okumak
 • Yazarlık ve dramatik yazarlık ilişkisi
  Dramatik yazarlıkta temel ilkeler (Gözlem, kalem disiplini, sav, doğum süreci, yaratıcılıkta otokontrol)
 • Oyun yazarlığında planlama – 1
 • Oyun yazarlığında planlama – 2
 • Oyun yazarlığında planlama – 3
 • Oyun inceleme – 1
 • Oyun inceleme – 2
 • Uygulamalı etkinlikler – 1
 • Uygulamalı etkinlikler – 2
 • Uygulamalı etkinlikler – 3
 • Oyun yazarının sorumluluk alanı

Atölye Lideri: Deniz Turhan Hotiç