Tiyatro ve Öykü
(1 gün, günde 3 saat. Toplam 3 saat)

Katılımcı sayısı: 15 kişi

Atölyenin Amacı: Katılımcıların, hikaye yazma ve anlatma becerilerinin geliştirilmesi

Atölye Sonrası Kazanılacak Yetkinlikler: Yaratıcılık; Empati; İfade Becerisi

  • Hikayeyi anlamak ve anlatmak
  • Canlandırma; zaman akışı; zaman atlayışı

Atölye Lideri: Uğur Demirpehlivan