Tiyatro ve Kritik Düşünce
(4 hafta, haftada 1 gün, günde 3 saat. Toplam 12 saat)

Katılımcı sayısı: 15 kişi

Atölyenin Amacı:

Katılımcılara tiyatro disiplini ve metinleri üzerinden hareketle kritik (eleştirel) düşünce/düşünme özelliklerinin tanıtılması.
Katılımcıların, düşüncenin evrensel yapısı, entellektüel standartlar ve düşünme kalitesini arttırma konularında farkındalıklarını artırmak.

Atölye Sonrası Kazanılacak Yetkinlikler:

Kritik düşüncenin özellikleri hakkında temel bilgi sahibi olma. Kritik düşünce özelliklerini tiyatro metinleri aracılığıyla deneyimleme. Düşünceleri hakkında düşünebilme, amaca yönelik olabilme, düşünme kalitesini artıracak entellektüel araçlara sahip olma, düşünceleri duygu ve arzulardan ayırabilme, düşüncelerini analiz edebilme ve düşünmenin güçlü ve zayıf yönlerini bilme gibi iyi bir düşünür özelliklerinin farkındalığını kazanma.

 • Argüman, retorik, ironi ve uygulama metinleri
 • Yansıtıcı düşünme, bilişsel esneklik ve uygulama metinleri
 • Yaratıcı birey ve uygulama metinleri
 • Problem çözme ve uygulama metinleri
 • Sorgulama ve uygulama metinleri
 • Kendin olmak, düşünmede yetkinlik ve uygulama metinleri
 • Düşünme çeşitleri ve uygulama metinleri
 • Egosantrik düşünce, sosyosantrik düşünce ve uygulama metinleri
 • Entelektüel özellikler ve uygulama metinleri
 • Aklın işlevi – 1: Düşünme ve uygulama metinleri
 • Aklın işlevi – 2: Hissetme ve uygulama metinleri
 • Aklın işlevi – 3: İsteme ve tiyatro metinleri ile uygulamalar, genel değerlendirme

Atölye Lideri: B. Burak Özhan