Tiyatro ve Alkışlar
(1 gün, 3 saat. Toplam 3 saat)

Katılımcı sayısı: 15 kişi

Atölyenin Amacı: Katılımcıların, hikaye yazma ve anlatma becerilerini geliştirmeleri.

Atölye Sonrası Kazanılacak Yetkinlikler: Yaratıcılık; empati; ifade becerisi

  • Oynamak; Taklit; Kollektif çalışmak; Alternatif anlatım biçimleri; Empati; Kurgusal mı gerçek mi?
  • Bir metni yorumlamak, hayatı yorumlamak; metinden bedene; nefesin gücü; Duyguları harekete geçiren faktörler
  • İlkçağlardan günümüze kadar, farklı kültür ve toplumların tercihleri ile beğenileri neye göre şekillenmiştir? Neyi, neden alkışlıyoruz?

Atölye Lideri: Pınar Egeli Karadağ