Tiyatro ve İşlevsellik
(1 gün, 3 saat. Toplam 3 saat)

Katılımcı sayısı: 15 kişi

Atölyenin Amacı: Katılımcıların, tiyatro oyunlarının geçtiği atmosferin/dünyanın nasıl yaratıldığına katkı sağlayarak, gerçek dünyaya bakışlarında da farklılık yaratmak.

Atölye Sonrası Kazanılacak Yetkinlikler: Dönem ve kostüm ilişkisinin kavranması; dönem ve çevre düzeni ilişikisinin kavranması; yaşanan durumların, çevre koşulları ile olan organik ilişkisinin farkedilmesine katkı sağlanması.

  • Tiyatronun bileşenleri
  • Tiyatronun yaşama ilişkin temelleri
  • Tiyatro yaşam ilişkisin kurma yöntemleri ve uygulama alanları

Atölye Lideri: Hülya Demirkıran