Tiyatro ve Doğaçlama
(4 hafta, haftada 1 gün, günde 3 saat. Toplam 12 saat)

Katılımcı sayısı: 15 kişi

Atölyenin Amacı: Katılımcıların, bireysel doğaçalama becerilerini geliştirirken buna ilişkin teknikleri edinmeleri.

Atölye Sonrası Kazanılacak Yetkinlikler: Yaratıcılığın artması; ifade becerisi gelişimi; özgüven kazanılması.

 • Doğaçlama tiyatroya giriş
 • Doğaçlama tiyatroda hikaye
 • Doğaçlama tiyatroda mekan kullanımı
 • Mekan yaratmak
 • Beden kullanmak
 • Agon (Çatışma)
 • Tiyatro sporu tur ve teknikleri
 • Oyuncu
 • Oyun takibi
 • Uzun formda oyunlar ve örnekler
 • Prova
 • Prova
 • Dekor ve kostümde malzeme tercihinin önemi

Atölye Lideri: Gülabi Turan