Tiyatro ve Anlamanın Önemi
(1 gün, 6 saat. Toplam 6 saat)

Katılımcı sayısı: 15 kişi

Atölyenin Amacı: Katılımcıların, tiyatro aracılığı ile dil kullanımı ve anlam üzerine becerilerinin gelişimi.

Atölye Sonrası Kazanılacak Yetkinlikler: Dil kullanma becerisi; entelektüel zenginlik için veri toplama teknikleri; empati.

  • Anlamak ve anlam
  • Anlama sürecinin kılavuzu yazarlar; uygulama
  • Bilgiye ulaşma yolu; uygulama
  • Veri toplamak; zihnimizi beslemek
  • Dilimiz; anlamak ve anlatabilmek
  • Dil çözümlemesi

Atölye Lideri: Uğur Demirpehlivan