Özel Tasarım Atölyelerimiz

Özel Tasarım Atölyelerimiz

 
Meddahlık ve Hikaye Anlatıcılılığı Atölyesi
(Süre 8 saat)

Katılımcıların, hikaye anlatıcısı olarak kendilerine özel bir anlayış geliştirmeleri için, bir model olarak meddahlıktan yola çıkmalarına yönelik çalışmalar yapılmakta.

Atölye, aşağıdaki başlıklardan oluşmakta:
1. Meddahlık
2. Gözlem
3. Taklit
4. Dekor ve kostüm
5. Aksesuar
6. Anlatım
7. Doğaçlama

Atölye Lideri:  Veysel Sami Berikan

Sunum Sahnesi ve Hikaye Anlatıcılığı Atölyesi
“Meddahlık ve Hikaye Anlatıcılığı Atölyesi”ni bitiren katılımcılar gerçekleştirilen bu
atölyede, uygulama ağırlıklı olarak, temel teknikler üzerinde durulmakta.
Süre: 12 saat Atölye Lideri: Veysel Sami Berikan
Atölye, aşağıdaki başlıklar oluşmakta:
1. Dramatik öz / çatışma
2. Yaratıcılık
3. Kişileştirme
4. İllüzyon
Sunum Sahnesini Yönetmek Atölyesi
 

Bu eğitim programı, hitabet konusunda değişim ve gelişimi hedefleyen, ancak bunun
düzenli bir çalışmayla gerçekleşeceğine inanan katılımcılara yönelik tasarlanmıştır.
Eğitim öncesi yapılacak çalışmalar, eğitim sırasındaki ödevler, grup dersleri,
danışmanlıklar, sunum saatlerinden oluşan program, aktarılan bilgilerin kalıcılığını ve
uygulanabilirliğini gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır.
Veysel Sami Berikan, çeşitli tiyatrolarda ve sanat merkezlerinde farklı sorumluluklar
üstlendi. 1997’den bu yana ise Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu sanatçısı.
Gerek bu kurumda gerekse kurum dışında 100’ün üzerinde oyun sahneledi. Çalışmalarına
devam ediyor.
Bunun yanısıra, çeşitli yaş gruplarına ve kurumlara yönelik eğitmenlikler yaptı. 2014 yılında
katıldığı İzgören Akademi ailesinde ise yine 300’ün üstünde kurumda danışmanlık ve
eğitimenlik yaptı. Çalışmalarına devam ediyor.
İşte bu noktada, tiyatro sanatının zengin ifade araçları, mekan kullanımı, beden-ses-söz
kullanımları, kurgu-metin oluşturma, seyirciyi etkileme gibi unsurlarının, iş hayatında kendi
anlatım- sunum-ifade becerilerini yani hitabetini geliştirmek isteyen profesyonellere büyük
destek olacağı göz ardı edilemez bir gerçek olarak karşısına çıktı. Söz konusu tekniklerin
amaca yönelik tasarlanması için de, çok farklı sektörlerdeki gözlemleri ile elde edilen
beklenti ve ihtiyaçlar listesi ise programa kılavuz niteliği taşıdı.
Bu yaklaşımı uzun yıllardır zihninde geliştiren Berikan, 2018 yılında bu fikrini kitap haline
de getirdi.
İşte bu yapı içinde kurguladığı “Sunum Sahnesini Yönetmek” eğitimi, Türkiye’de ilk kez bu
ölçek ve yaklaşımda hayata geçirilen bir program niteliği taşımaktadır.
Yöntem hakkında ayrıntılı bilgi ve kaynak önerilerini, eğitmenin “Sunum Sahnenizin
Yönetmeni Olmak İster misiniz”? adlı kitabından edinebilirsiniz.