TİYATRONUN ONTOLOJİK KÖKENİ

Tiyatronun ontolojik kökeni… Oyun oynama güdüsüyle koşullanmış insandan, tiyatroya evrilen süreçte insanın yolculuğu:
“Antik kazılarda ortaya çıkan kalıntılar çoğunlukla tiyatro yapılarına ait. Demek ki , tiyatro, eski çağlardan beri çok önemli bir sanatmış”. Bu görüş bana değil, entelektüel bir Anadolu kadını olan anneme ait. Bu düşüncesini paylaştığında, dikkat ettiği bu detayla bir kez daha aklına hayran olmuştum annemin.

DİJİTAL POTANSİYELİNİZ

Şu anda bu yazıyı okuyorsanız, teknolojiyle etkileşim halinde olduğunuzu söylemek yanlış olmayacaktır. Hele ki, milyarlarca web sayfası içinden bu sayfayı bulup, bu yazıyı bile isteye seçip okumaya başladıysanız teknolojiyle iç içe olduğunuzu söylemek çok daha yerli olacaktır.