oyun-yazarligi

Sunum Sahnesini Yönetmek Atölyesi

Sunum Sahnesini Yönetmek Atölyesi
(Süre 12 saat)

Bu eğitim programı, hitabet konusunda değişim ve gelişimi hedefleyen, ancak bunun düzenli bir çalışmayla gerçekleşeceğine inanan katılımcılara yönelik tasarlanmıştır.
Eğitim öncesi yapılacak çalışmalar, eğitim sırasındaki ödevler, grup dersleri, danışmanlıklar, sunum saatlerinden oluşan program, aktarılan bilgilerin kalıcılığını ve uygulanabilirliğini gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır.
Veysel Sami Berikan, çeşitli tiyatrolarda ve sanat merkezlerinde farklı sorumluluklar üstlendi. 1997’den bu yana ise Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu sanatçısı.
Gerek bu kurumda gerekse kurum dışında 100’ün üzerinde oyun sahneledi. Çalışmalarına devam ediyor.
Bunun yanısıra, çeşitli yaş gruplarına ve kurumlara yönelik eğitmenlikler yaptı. 2014 yılında katıldığı İzgören Akademi ailesinde ise yine 300’ün üstünde kurumda danışmanlık ve eğitimenlik yaptı. Çalışmalarına devam ediyor. İşte bu noktada, tiyatro sanatının zengin ifade araçları, mekan kullanımı, beden-ses-söz kullanımları, kurgu-metin oluşturma, seyirciyi etkileme gibi unsurlarının, iş hayatında kendi anlatım- sunum-ifade becerilerini yani hitabetini geliştirmek isteyen profesyonellere büyük
destek olacağı göz ardı edilemez bir gerçek olarak karşısına çıktı. Söz konusu tekniklerin amaca yönelik tasarlanması için de, çok farklı sektörlerdeki gözlemleri ile elde edilen beklenti ve ihtiyaçlar listesi ise programa kılavuz niteliği taşıdı. Bu yaklaşımı uzun yıllardır zihninde geliştiren Berikan, 2018 yılında bu fikrini kitap haline de getirdi.
İşte bu yapı içinde kurguladığı “Sunum Sahnesini Yönetmek” eğitimi, Türkiye’de ilk kez bu ölçek ve yaklaşımda hayata geçirilen bir program niteliği taşımaktadır. Yöntem hakkında ayrıntılı bilgi ve kaynak önerilerini, eğitmenin “Sunum Sahnenizin Yönetmeni Olmak İster misiniz”? adlı kitabından edinebilirsiniz.

Atölye Lideri:  Veysel Sami Berikan

tiyatro-ve-yazgi

Sunum Sahnesi ve Hikaye Anlatıcılığı Atölyesi

Sunum Sahnesi ve Hikaye Anlatıcılığı Atölyesi
(Süre 12 saat)

“Meddahlık ve Hikaye Anlatıcılığı Atölyesi”ni bitiren katılımcılar gerçekleştirilen bu
atölyede, uygulama ağırlıklı olarak, temel teknikler üzerinde durulmakta.

Atölye, aşağıdaki başlıklardan oluşmakta:
1. Dramatik öz / çatışma
2. Yaratıcılık
3. Kişileştirme
4. İllüzyon

Atölye Lideri:  Veysel Sami Berikan

tiyatro-ve-kendinitanimak

Meddahlık ve Hikaye Anlatıcılığı Atölyesi

Meddahlık ve Hikaye Anlatıcılığı Atölyesi
(Süre 8 saat)

Katılımcıların, hikaye anlatıcısı olarak kendilerine özel bir anlayış geliştirmeleri için, bir model olarak meddahlıktan yola çıkmalarına yönelik çalışmalar yapılmakta.

Atölye, aşağıdaki başlıklardan oluşmakta:
1. Meddahlık
2. Gözlem
3. Taklit
4. Dekor ve kostüm
5. Aksesuar
6. Anlatım
7. Doğaçlama

Atölye Lideri:  Veysel Sami Berikan

tiyatro-ve-oyunculuk

Tiyatro ve Oyunculuk

Tiyatro ve  Oyunculuk
(4 hafta, haftada 1 gün, günde 3 saat. Toplam 12 saat)

Katılımcı sayısı: 15 kişi

Atölyenin Amacı:  Katılımcıların, tiyatro oyunculuğuna ilişkin bilgi edinmeleri, konuya ilişkin potansiyellerini keşfetmelerine katkı sağlamak.

Atölye Sonrası Kazanılacak Yetkinlikler: Tiyatro oyunculuğu konusunda bilgi ve farkındalık eşiğini artırmak; bu alanın keyifli, yaratıcı ve disiplinli dünyasını keşfetmek.

 • Tiyatroda ekip olmanın önemi
 • Hareket ve sözsüz doğaçlamalar
 • Hareket ve sözsüz doğaçlamalar
 • Tiyatro oyunculuğunda ses ve beden kullanımının önemi
 • Sesli doğaçlamalar
 • Sözlü doğaçlamalar
 • Tiyatro oyunculuğunda duygu ve yaratıcılığın önemi
 • Kurgu oluşturma
 • Mekan algısı
 • Tiyatro oyunculuğunda kişileştirme ve metni algılamanın önemi
 • Metin çalışması ve Rol
 • Metin çalışması ve Rol

Atölye Lideri: B. Burak Özhan, Veysel Sami Berikan

oyun-yazarligi

Tiyatro ve Oyun Yazarlığı

Tiyatro ve Oyun Yazarlığı
(4 hafta, haftada 1 gün, günde 3 saat. Toplam 12 saat)

Katılımcı sayısı: 15 kişi

Atölyenin Amacı:

Katılımcıların, yazma amaçlarında kendilerini tanımaları; özgün üsluplarını yaratmaları; yazarlık becerilerini geliştirmeleri ve yazarlık ile sahne ilişkisini gözeterek üretebilmeleri.

Atölye Sonrası Kazanılacak Yetkinlikler: Teknik bilgiler ile güçlü metinler yazabilme becerisi gelişeceği gibi eleştirel bakış açısı kazanılmasını sağlamak; Katılımcıların kendini yazarak ifade etmek konusundaki yetkinlik düzeylerini keşfetmelerini sağlamak; Neden-sonuç ilişkisi temeline dayalı yaşamı varolduğundan daha estetik yorumlama yeteneğinin farkına varmak.

 • Yazarlığa giriş, yazı yazmanın gereği, yazma eyleminin arkasında yatan itici güç, okumak
 • Yazarlık ve dramatik yazarlık ilişkisi
  Dramatik yazarlıkta temel ilkeler (Gözlem, kalem disiplini, sav, doğum süreci, yaratıcılıkta otokontrol)
 • Oyun yazarlığında planlama – 1
 • Oyun yazarlığında planlama – 2
 • Oyun yazarlığında planlama – 3
 • Oyun inceleme – 1
 • Oyun inceleme – 2
 • Uygulamalı etkinlikler – 1
 • Uygulamalı etkinlikler – 2
 • Uygulamalı etkinlikler – 3
 • Oyun yazarının sorumluluk alanı

Atölye Lideri: Deniz Turhan Hotiç

tiyatro-ve-dramaturgi

Tiyatro ve Dramaturgi

Tiyatro ve Dramaturgi
(4 hafta, haftada 1 gün, günde 3 saat. Toplam 12 saat)

Katılımcı sayısı: 15 kişi

Atölyenin Amacı: Katılımcıların, bir tiyatro metnini sahneye taşırken izlenecek yol ile ilgili  bilgi edinmeleri.

Atölye Sonrası Kazanılacak Yetkinlikler: Tiyatro metninin incelenmesi; yazılı metinlerin incelenmesi; yazılı bir metnin sahne aşamasına geçene kadar geçireceği sürecin deneyimlenmesi

 • Dramaturgi kavramının ortaya çıkışı
 • Metin çözümleme
 • Metin çözümleme
 • Dramaturginin işlevi ve sınırları
 • Dramaturginin işlevi ve sınırları
 • Metin çözümleme
 • Sanatta değerlendirme ve eleştiri
 • Sanatta değerlendirme ve eleştiri
 • Metin çözümleme
 • Örnek metinler
 • Örnek metinler
 • Örnek metinler

Atölye Lideri: Hülya Demirkıran

tiyatro-ve-sahne

Tiyatro ve Sahne Tasarımı

Tiyatro ve Sahne Tasarımı
(4 hafta, haftada 1 gün, günde 3 saat. Toplam 12 saat)

Katılımcı sayısı: 15 kişi

Atölyenin Amacı: Katılımcıların, tiyatro oyunlarının geçtiği atmosferin/dünyanın nasıl yaratıldığına katkı sağlayarak, gerçek dünyaya bakışlarında da farklılık yaratmak.

Atölye Sonrası Kazanılacak Yetkinlikler: Dönem ve kostüm ilişkisinin kavranması; dönem ve çevre düzeni ilişikisinin kavranması; yaşanan durumların, çevre koşulları ile olan organik ilişkisinin farkedilmesine katkı sağlanması.

 • Sahne tasarımında yazarın etkisi
 • Sahne tasarımında oyunun geçtiği dönemin etkisi
 • Sahne tasarımında karakterizasyonun önemi ve model bir oyun seçimi
 • Seçilen oyununun çevre düzeninin oluşturulması süreci
 • Seçilen oyununun çevre düzeninin oluşturulması süreci
 • Seçilen oyununun çevre düzeninin oluşturulması süreci; oyundan belirli karakterlerin seçilmesi
 • Seçilen karakterilerin kostüm tasarımlarının oluşturulması
 • Seçilen karakterilerin kostüm tasarımlarının oluşturulması
 • Seçilen karakterilerin kostüm tasarımlarının oluşturulması
 • Dekor ve kostümde malzeme tercihinin önemi
 • Dekor ve kostümde malzeme tercihinin önemi
 • Dekor ve kostümde malzeme tercihinin önemi

Atölye Lideri: Medine Yavuz Almaç

tiyatro-ve-yonetmen

Tiyatro ve Yönetmenlik

Tiyatro ve Yönetmenlik
(4 hafta, haftada 1 gün, günde 3 saat. Toplam 12 saat)

Katılımcı sayısı: 15 kişi

Atölyenin Amacı: Katılımcıların, sanatsal yetkinliklerinin yansıra koordinasyon becerisi ile çok önemli bir tiyatro figürü olan yönetmenlik ile tiyatroya bütüncül bakma becerilerinin arttırılması.

Atölye Sonrası Kazanılacak Yetkinlikler: Tiyatroya bütüncül bakma becerisi kazanılması; Koordinasyon becerisi konusunda tekniklerin öğrenilmesi; insan yönetimi konusunda farklı yaklaşımlar edinilmesi.

 • Yönetmenlikte belirli bir oyunculuk, sahneleme ve mekan anlayışına sahip olmak
 • Tiyatroda hedeflediği formda, belirli bir etkileşim düzeyi yakalanması
 • Sanatsal anlayışın hem pratik hem de teorik olarak ortaya konması
 • Teorik ve pratik dengesinin önemi
 • Yaratı süreci
 • Üslup oluşturulması
 • Farklı yönetmenlerden örnekler
 • Temel sahne bilgileri (Dekor, kostüm, ışık, ses, makyaj…)
 • Reji gözünü geliştirme teknikleri
 • Örnek reji uygulamaları
 • Örnek reji uygulamaları
 • Örnek reji uygulamaları

Atölye Lideri: Kerim Dündar

tiyatro-ve-dramaturgi2

Tiyatro ve Doğaçlama

Tiyatro ve Doğaçlama
(4 hafta, haftada 1 gün, günde 3 saat. Toplam 12 saat)

Katılımcı sayısı: 15 kişi

Atölyenin Amacı: Katılımcıların, bireysel doğaçalama becerilerini geliştirirken buna ilişkin teknikleri edinmeleri.

Atölye Sonrası Kazanılacak Yetkinlikler: Yaratıcılığın artması; ifade becerisi gelişimi; özgüven kazanılması.

 • Doğaçlama tiyatroya giriş
 • Doğaçlama tiyatroda hikaye
 • Doğaçlama tiyatroda mekan kullanımı
 • Mekan yaratmak
 • Beden kullanmak
 • Agon (Çatışma)
 • Tiyatro sporu tur ve teknikleri
 • Oyuncu
 • Oyun takibi
 • Uzun formda oyunlar ve örnekler
 • Prova
 • Prova
 • Dekor ve kostümde malzeme tercihinin önemi

Atölye Lideri: Gülabi Turan

anton-cehov

Tiyatro ve İnsanları Anlamak (Çehov metinleri ile)

Tiyatro ve İnsanları Anlamak (Çehov metinleri ile)
(4 hafta, haftada 1 gün, günde 3 saat. Toplam 12 saat)

Katılımcı sayısı: 15 kişi

Atölyenin Amacı: Katılımcıların iletişim ve empati becerileri konusundaki potansiyellerinin, Çehov’un oyunları aracılığıyla keşfedilip gelişim yollarının aranması.

Atölye Sonrası Kazanılacak Yetkinlikler: Katılımcıların karşısındakileri anlama becerileri açısından bireysel potansiyellerini geliştirmek; temel iletişim ile empati becerilerini geliştirme yöntemleri konusunda farkındalıklarını artırmak.

 • Buz kırıcı uygulaması; eğitim çerçevesi; tiyatro tarihi çerçevesi; o çerçevede seçilen yazarın yeri
 • İletişim odaklı uygulama; oyunun dönemi ve içeriği
 • Rollerin dağıtılması ve okuma provası; kostüm ve aksesuar getirilmesi ödevi; ezber ödevi
 • Role giriş doğaçlaması; atölye başlığı ile metnin ilişkisi
 • Oyunun sahne düzeninin oluşturulması
 • Sahne düzeninde oyun okuması
 • Doğaçlama; oyunun mizansenlenmesi
 • Rollerin değişerek doğaçlama yapılması; oyunun mizansenlenmesi
 • Oyunun mizansenlenmesi
 • Doğaçlama; Oyunun mizansenlenmesi
 • Oyunun mizansenlenmesi
 • Genel Prova

Atölye Lideri: B. Burak Özhan, Hülya Demirkıran, Veysel Sami Berikan