TİYATRONUN ONTOLOJİK KÖKENİ

Tiyatronun ontolojik kökeni… Oyun oynama güdüsüyle koşullanmış insandan, tiyatroya evrilen süreçte insanın yolculuğu: “Antik kazılarda ortaya çıkan kalıntılar çoğunlukla tiyatro yapılarına ait. Demek ki , tiyatro, eski çağlardan beri çok önemli bir sanatmış”. Bu görüş bana değil, entelektüel bir Anadolu kadını olan anneme ait. Bu düşüncesini paylaştığında, dikkat ettiği bu detayla bir kez daha aklına hayran olmuştum annemin.