Atölyelerimiz

Atölyelerimiz

 
Tiyatro ve  Oyunculuk
(4 hafta, haftada 1 gün, günde 3 saat. Toplam 12 saat)

Katılımcı sayısı: 15 kişi

Atölyenin Amacı:  Katılımcıların, tiyatro oyunculuğuna ilişkin bilgi edinmeleri, konuya ilişkin potansiyellerini keşfetmelerine katkı sağlamak.

Atölye Sonrası Kazanılacak Yetkinlikler: Tiyatro oyunculuğu konusunda bilgi ve farkındalık eşiğini artırmak; bu alanın keyifli, yaratıcı ve disiplinli dünyasını keşfetmek.

 • Tiyatroda ekip olmanın önemi
 • Hareket ve sözsüz doğaçlamalar
 • Hareket ve sözsüz doğaçlamalar
 • Tiyatro oyunculuğunda ses ve beden kullanımının önemi
 • Sesli doğaçlamalar
 • Sözlü doğaçlamalar
 • Tiyatro oyunculuğunda duygu ve yaratıcılığın önemi
 • Kurgu oluşturma
 • Mekan algısı
 • Tiyatro oyunculuğunda kişileştirme ve metni algılamanın önemi
 • Metin çalışması ve Rol
 • Metin çalışması ve Rol

Atölye Lideri: B. Burak Özhan, Veysel Sami Berikan

 
Tiyatro ve Oyun Yazarlığı
(4 hafta, haftada 1 gün, günde 3 saat. Toplam 12 saat)

Katılımcı sayısı: 15 kişi

Atölyenin Amacı:

Katılımcıların, yazma amaçlarında kendilerini tanımaları; özgün üsluplarını yaratmaları; yazarlık becerilerini geliştirmeleri ve yazarlık ile sahne ilişkisini gözeterek üretebilmeleri.

Atölye Sonrası Kazanılacak Yetkinlikler: Teknik bilgiler ile güçlü metinler yazabilme becerisi gelişeceği gibi eleştirel bakış açısı kazanılmasını sağlamak; Katılımcıların kendini yazarak ifade etmek konusundaki yetkinlik düzeylerini keşfetmelerini sağlamak; Neden-sonuç ilişkisi temeline dayalı yaşamı varolduğundan daha estetik yorumlama yeteneğinin farkına varmak.

 • Yazarlığa giriş, yazı yazmanın gereği, yazma eyleminin arkasında yatan itici güç, okumak
 • Yazarlık ve dramatik yazarlık ilişkisi
  Dramatik yazarlıkta temel ilkeler (Gözlem, kalem disiplini, sav, doğum süreci, yaratıcılıkta otokontrol)
 • Oyun yazarlığında planlama – 1
 • Oyun yazarlığında planlama – 2
 • Oyun yazarlığında planlama – 3
 • Oyun inceleme – 1
 • Oyun inceleme – 2
 • Uygulamalı etkinlikler – 1
 • Uygulamalı etkinlikler – 2
 • Uygulamalı etkinlikler – 3
 • Oyun yazarının sorumluluk alanı

Atölye Lideri: Deniz Turhan Hotiç

 
Tiyatro ve Dramaturgi
(4 hafta, haftada 1 gün, günde 3 saat. Toplam 12 saat)

Katılımcı sayısı: 15 kişi

Atölyenin Amacı: Katılımcıların, bir tiyatro metnini sahneye taşırken izlenecek yol ile ilgili  bilgi edinmeleri.

Atölye Sonrası Kazanılacak Yetkinlikler: Tiyatro metninin incelenmesi; yazılı metinlerin incelenmesi; yazılı bir metnin sahne aşamasına geçene kadar geçireceği sürecin deneyimlenmesi

 • Dramaturgi kavramının ortaya çıkışı
 • Metin çözümleme
 • Metin çözümleme
 • Dramaturginin işlevi ve sınırları
 • Dramaturginin işlevi ve sınırları
 • Metin çözümleme
 • Sanatta değerlendirme ve eleştiri
 • Sanatta değerlendirme ve eleştiri
 • Metin çözümleme
 • Örnek metinler
 • Örnek metinler
 • Örnek metinler

Atölye Lideri: Hülya Demirkıran

Tiyatro ve Sahne Tasarımı
(4 hafta, haftada 1 gün, günde 3 saat. Toplam 12 saat)

Katılımcı sayısı: 15 kişi

Atölyenin Amacı: Katılımcıların, tiyatro oyunlarının geçtiği atmosferin/dünyanın nasıl yaratıldığına katkı sağlayarak, gerçek dünyaya bakışlarında da farklılık yaratmak.

Atölye Sonrası Kazanılacak Yetkinlikler: Dönem ve kostüm ilişkisinin kavranması; dönem ve çevre düzeni ilişikisinin kavranması; yaşanan durumların, çevre koşulları ile olan organik ilişkisinin farkedilmesine katkı sağlanması.

 • Sahne tasarımında yazarın etkisi
 • Sahne tasarımında oyunun geçtiği dönemin etkisi
 • Sahne tasarımında karakterizasyonun önemi ve model bir oyun seçimi
 • Seçilen oyununun çevre düzeninin oluşturulması süreci
 • Seçilen oyununun çevre düzeninin oluşturulması süreci
 • Seçilen oyununun çevre düzeninin oluşturulması süreci; oyundan belirli karakterlerin seçilmesi
 • Seçilen karakterilerin kostüm tasarımlarının oluşturulması
 • Seçilen karakterilerin kostüm tasarımlarının oluşturulması
 • Seçilen karakterilerin kostüm tasarımlarının oluşturulması
 • Dekor ve kostümde malzeme tercihinin önemi
 • Dekor ve kostümde malzeme tercihinin önemi
 • Dekor ve kostümde malzeme tercihinin önemi

Atölye Lideri: Medine Yavuz Almaç

Tiyatro ve Yönetmenlik
(4 hafta, haftada 1 gün, günde 3 saat. Toplam 12 saat)

Katılımcı sayısı: 15 kişi

Atölyenin Amacı: Katılımcıların, sanatsal yetkinliklerinin yansıra koordinasyon becerisi ile çok önemli bir tiyatro figürü olan yönetmenlik ile tiyatroya bütüncül bakma becerilerinin arttırılması.

Atölye Sonrası Kazanılacak Yetkinlikler: Tiyatroya bütüncül bakma becerisi kazanılması; Koordinasyon becerisi konusunda tekniklerin öğrenilmesi; insan yönetimi konusunda farklı yaklaşımlar edinilmesi.

 • Yönetmenlikte belirli bir oyunculuk, sahneleme ve mekan anlayışına sahip olmak
 • Tiyatroda hedeflediği formda, belirli bir etkileşim düzeyi yakalanması
 • Sanatsal anlayışın hem pratik hem de teorik olarak ortaya konması
 • Teorik ve pratik dengesinin önemi
 • Yaratı süreci
 • Üslup oluşturulması
 • Farklı yönetmenlerden örnekler
 • Temel sahne bilgileri (Dekor, kostüm, ışık, ses, makyaj…)
 • Reji gözünü geliştirme teknikleri
 • Örnek reji uygulamaları
 • Örnek reji uygulamaları
 • Örnek reji uygulamaları

Atölye Lideri: Kerim Dündar

Tiyatro ve Doğaçlama
(4 hafta, haftada 1 gün, günde 3 saat. Toplam 12 saat)

Katılımcı sayısı: 15 kişi

Atölyenin Amacı: Katılımcıların, bireysel doğaçalama becerilerini geliştirirken buna ilişkin teknikleri edinmeleri.

Atölye Sonrası Kazanılacak Yetkinlikler: Yaratıcılığın artması; ifade becerisi gelişimi; özgüven kazanılması.

 • Doğaçlama tiyatroya giriş
 • Doğaçlama tiyatroda hikaye
 • Doğaçlama tiyatroda mekan kullanımı
 • Mekan yaratmak
 • Beden kullanmak
 • Agon (Çatışma)
 • Tiyatro sporu tur ve teknikleri
 • Oyuncu
 • Oyun takibi
 • Uzun formda oyunlar ve örnekler
 • Prova
 • Prova
 • Dekor ve kostümde malzeme tercihinin önemi

Atölye Lideri: Gülabi Turan

Tiyatro ve İnsanları Anlamak (Çehov metinleri ile)
(4 hafta, haftada 1 gün, günde 3 saat. Toplam 12 saat)

Katılımcı sayısı: 15 kişi

Atölyenin Amacı: Katılımcıların iletişim ve empati becerileri konusundaki potansiyellerinin, Çehov’un oyunları aracılığıyla keşfedilip gelişim yollarının aranması.

Atölye Sonrası Kazanılacak Yetkinlikler: Katılımcıların karşısındakileri anlama becerileri açısından bireysel potansiyellerini geliştirmek; temel iletişim ile empati becerilerini geliştirme yöntemleri konusunda farkındalıklarını artırmak.

 • Buz kırıcı uygulaması; eğitim çerçevesi; tiyatro tarihi çerçevesi; o çerçevede seçilen yazarın yeri
 • İletişim odaklı uygulama; oyunun dönemi ve içeriği
 • Rollerin dağıtılması ve okuma provası; kostüm ve aksesuar getirilmesi ödevi; ezber ödevi
 • Role giriş doğaçlaması; atölye başlığı ile metnin ilişkisi
 • Oyunun sahne düzeninin oluşturulması
 • Sahne düzeninde oyun okuması
 • Doğaçlama; oyunun mizansenlenmesi
 • Rollerin değişerek doğaçlama yapılması; oyunun mizansenlenmesi
 • Oyunun mizansenlenmesi
 • Doğaçlama; Oyunun mizansenlenmesi
 • Oyunun mizansenlenmesi
 • Genel Prova

Atölye Lideri: B. Burak Özhan, Hülya Demirkıran, Veysel Sami Berikan

Tiyatro ve Davranışları Anlamak(Goldoni metinleri ile)
(4 hafta, haftada 1 gün, günde 3 saat. Toplam 12 saat)

Katılımcı sayısı: 15 kişi

Atölyenin Amacı: Katılımcıların beden dili konusundaki potansiyellerinin, Goldoni’nin metinleri aracılığıyla keşfedilip gelişim yollarının aranması.

Atölye Sonrası Kazanılacak Yetkinlikler: Katılımcıların kendi beden dillerinin olanaklarını keşfetmeleri; beden dilinin çıkışına ilişkin farkındalıklarını arttırmak.

 • Buz kırıcı uygulaması; eğitim çerçevesi; tiyatro tarihi çerçevesi; o çerçevede seçilen yazarın yeri
 • İletişim odaklı uygulama; oyunun dönemi ve içeriği
 • Rollerin dağıtılması ve okuma provası; kostüm ve aksesuar getirilmesi ödevi; ezber ödevi
 • Role giriş doğaçlaması; atölye başlığı ile metnin ilişkisi
 • Oyunun sahne düzeninin oluşturulması
 • Sahne düzeninde oyun okuması
 • Doğaçlama; oyunun mizansenlenmesi
 • Rollerin değişerek doğaçlama yapılması; oyunun mizansenlenmesi
 • Oyunun mizansenlenmesi
 • Doğaçlama; Oyunun mizansenlenmesi
 • Oyunun mizansenlenmesi
 • Genel Prova

Atölye Lideri: B. Burak Özhan, Hülya Demirkıran, Veysel Sami Berikan

Tiyatro ve Konuşmayı Anlamak (N. Hikmet metinleri ile)
(4 hafta, haftada 1 gün, günde 3 saat. Toplam 12 saat)

Katılımcı sayısı: 15 kişi

Atölyenin Amacı: Katılımcıların doğru ve güzel konuşma konusundaki potansiyellerinin, Nazım Hikmet’in oyunları aracılığıyla keşfedilip gelişim yollarının aranması.

Atölye Sonrası Kazanılacak Yetkinlikler: Katılımcıların konuşma için gereken teknik unsurlar açısından bireysel potansiyellerini geliştirmek; bu teknik unsurları kullanarak doğru konuşma yöntemleri konusunda farkındalıklarını artırmak.

 • Buz kırıcı uygulaması; eğitim çerçevesi; tiyatro tarihi çerçevesi; o çerçevede seçilen yazarın yeri
 • İletişim odaklı uygulama; oyunun dönemi ve içeriği
 • Rollerin dağıtılması ve okuma provası; kostüm ve aksesuar getirilmesi ödevi; ezber ödevi
 • Role giriş doğaçlaması; atölye başlığı ile metnin ilişkisi
 • Oyunun sahne düzeninin oluşturulması
 • Sahne düzeninde oyun okuması
 • Doğaçlama; oyunun mizansenlenmesi
 • Rollerin değişerek doğaçlama yapılması; oyunun mizansenlenmesi
 • Oyunun mizansenlenmesi
 • Doğaçlama; Oyunun mizansenlenmesi
 • Oyunun mizansenlenmesi
 • Genel Prova

Atölye Lideri: B. Burak Özhan, Hülya Demirkıran, Veysel Sami Berikan

Tiyatro ve Etkilemeyi Anlamak (Shakespeare metinleri ile)
(4 hafta, haftada 1 gün, günde 3 saat. Toplam 12 saat)

Katılımcı sayısı: 15 kişi

Atölyenin Amacı: Katılımcıların etkili ve ikna edici konuşma becerileri konusundaki potansiyellerinin, Shakespeare’nin oyunlarından tiradlar aracılığıyla keşfedilip gelişim yollarının aranması.

Atölye Sonrası Kazanılacak Yetkinlikler: Katılımcıların etkin konuşma konusundaki potansiyellerini geliştirmek; buna ilişkin farklı bileşenleri bir araya getirebilme konusunda farkındalıklarını arttırmak.

 • Buz kırıcı uygulaması; eğitim çerçevesi; tiyatro tarihi çerçevesi; o çerçevede seçilen yazarın yeri
 • İletişim odaklı uygulama; oyunun dönemi ve içeriği
 • Rollerin dağıtılması ve okuma provası; kostüm ve aksesuar getirilmesi ödevi; ezber ödevi
 • Role giriş doğaçlaması; atölye başlığı ile metnin ilişkisi
 • Oyunun sahne düzeninin oluşturulması
 • Sahne düzeninde oyun okuması
 • Doğaçlama; oyunun mizansenlenmesi
 • Rollerin değişerek doğaçlama yapılması; oyunun mizansenlenmesi
 • Oyunun mizansenlenmesi
 • Doğaçlama; Oyunun mizansenlenmesi
 • Oyunun mizansenlenmesi
 • Genel Prova

Atölye Lideri: B. Burak Özhan, Hülya Demirkıran, Veysel Sami Berikan

Tiyatro ve Kritik Düşünce
(4 hafta, haftada 1 gün, günde 3 saat. Toplam 12 saat)

Katılımcı sayısı: 15 kişi

Atölyenin Amacı:

Katılımcılara tiyatro disiplini ve metinleri üzerinden hareketle kritik (eleştirel) düşünce/düşünme özelliklerinin tanıtılması.
Katılımcıların, düşüncenin evrensel yapısı, entellektüel standartlar ve düşünme kalitesini arttırma konularında farkındalıklarını artırmak. 
 

Atölye Sonrası Kazanılacak Yetkinlikler: Kritik düşüncenin özellikleri hakkında temel bilgi sahibi olma. Kritik düşünce özelliklerini tiyatro metinleri aracılığıyla deneyimleme. Düşünceleri hakkında düşünebilme, amaca yönelik olabilme, düşünme kalitesini artıracak entellektüel araçlara sahip olma, düşünceleri duygu ve arzulardan ayırabilme, düşüncelerini analiz edebilme ve düşünmenin güçlü ve zayıf yönlerini bilme gibi iyi bir düşünür özelliklerinin farkındalığını kazanma.

 • Argüman, retorik, ironi ve uygulama metinleri
 • Yansıtıcı düşünme, bilişsel esneklik ve uygulama metinleri
 • Yaratıcı birey ve uygulama metinleri
 • Problem çözme ve uygulama metinleri
 • Sorgulama ve uygulama metinleri
 • Kendin olmak, düşünmede yetkinlik ve uygulama metinleri
 • Düşünme çeşitleri ve uygulama metinleri
 • Egosantrik düşünce, sosyosantrik düşünce ve uygulama metinleri
 • Entelektüel özellikler ve uygulama metinleri
 • Aklın işlevi – 1: Düşünme ve uygulama metinleri
 • Aklın işlevi – 2: Hissetme ve uygulama metinleri
 • Aklın işlevi – 3: İsteme ve tiyatro metinleri ile uygulamalar, genel değerlendirme

Atölye Lideri: B. Burak Özhan

Tiyatro ve Hayatı Keyifle Yaşamak
(4 hafta, haftada 1 gün, günde 3 saat. Toplam 12 saat)

Katılımcı sayısı: 15 kişi

Atölyenin Amacı: Katılımcıların, oyunculuk ile hayata farklı açıdan bakmalarının sağlanması.

Atölye Sonrası Kazanılacak Yetkinlikler: Güne pozitif başlamak için yöntemler; yaratıcılığı canlandırmak; ilgi-bilgi-hayal gücü ilişkisini farketmek; oynamanın keyfini keşfetmek.

 • Tanışma üzerine bir uygulama
 • Hareketin zihin ve yaratım üzerine etkisi ve iletişimde sözün kıymeti
 • Hareketin hatırlama üzerine etkisi ve el-kol koordinasyonun iletişim ile yaratıma etkisi
 • Beden dilinin önemi ve gücü
 • Dinleme ve anlama
 • Dinleme ve ikna
 • Sahnede atmosfer yaratmak, oynamak ve oynatmak
 • Aksesuarın 3 farklı işlevi
 • Jonglaj
 • Takım çalışması
 • Tirad çalışılması ve bakış açısı
 • Tirad çalışılması ve bakış açısı

Atölye Lideri: Bülent Seyran

Tiyatro ve Kendini Keşfetmek
(1 gün, 3 saat. Toplam 3 saat)

Katılımcı sayısı: 15 kişi

Atölyenin Amacı: Katılımcıların, bireysel farkındalık ve keşif yolculuklarında onlara eşlik etmek.

Atölye Sonrası Kazanılacak Yetkinlikler: Çevre ve bireysel farkındalık artması; yaşam kalitesini arttıracak formüller keşfetmek.

 • Yaşanılan çevreyi farketmek, kendini farketmek, nefesini farketmek
 • Kaçınılması gereken ikili: kişisel algılamak ve varsayımda bulunmak
 • Yapılması gereken ikili: doğru sözcükleri seçmek ve yapabildiğinin daha iyisini yapmak

Atölye Lideri: Didem Ayas

Tiyatro ve İşlevsellik
(1 gün, 3 saat. Toplam 3 saat)

Katılımcı sayısı: 15 kişi

Atölyenin Amacı: Katılımcıların, tiyatro oyunlarının geçtiği atmosferin/dünyanın nasıl yaratıldığına katkı sağlayarak, gerçek dünyaya bakışlarında da farklılık yaratmak.

Atölye Sonrası Kazanılacak Yetkinlikler: Dönem ve kostüm ilişkisinin kavranması; dönem ve çevre düzeni ilişikisinin kavranması; yaşanan durumların, çevre koşulları ile olan organik ilişkisinin farkedilmesine katkı sağlanması.

 • Tiyatronun bileşenleri
 • Tiyatronun yaşama ilişkin temelleri
 • Tiyatro yaşam ilişkisin kurma yöntemleri ve uygulama alanları

Atölye Lideri: Hülya Demirkıran

Tiyatro ve Dünyaya Farklı Bir Bakış
(4 hafta, haftada 1 gün, günde 3 saat. Toplam 12 saat)

Katılımcı sayısı: 15 kişi

Atölyenin Amacı: Katılımcıların, tiyatro oyunlarının geçtiği atmosferin/dünyanın nasıl yaratıldığına katkı sağlayarak, gerçek dünyaya bakışlarında da farklılık yaratmak.

Atölye Sonrası Kazanılacak Yetkinlikler: Dönem ve kostüm ilişkisinin kavranması; dönem ve çevre düzeni ilişikisinin kavranması; yaşanan durumların, çevre koşulları ile olan organik ilişkisinin farkedilmesine katkı sağlanması.

 • Görme biçimleri
 • Görme biçimleri
 • Görme biçimleri
 • Optisyenlik ve göz
 • Optisyenlik ve göz
 • Optisyenlik ve göz
 • Tiyatro yazarlığı ve dramaturgi
 • Tiyatro yazarlığı ve dramaturgi
 • Tiyatro yazarlığı ve dramaturgi
 • Örnekler
 • Örnekler
 • Örnekler

Atölye Lideri: Hülya Demirkıran

Tiyatro ve Alanların Dili
(1 gün, 3 saat. Toplam 3 saat)

Katılımcı sayısı: 15 kişi

Atölyenin Amacı: Katılımcıların, tiyatro sanatının yaşamın diğer alanlarına sağlayabileceği katkıları farketmeleri.

Atölye Sonrası Kazanılacak Yetkinlikler: Tiyatronun, estetik yanı kadar hayata dair işlevselliğinin keşfedilmesi; uygulanabilir alanların ve yöntemlerin farkedilmesi.

 • Sahnede mekanın önemi
 • Hayatta mekanların dili
 • Mesafe algısı

Atölye Lideri: Kerim Dündar

Tiyatro ve Kendi Maskeni Yaratmak
(1 gün, 3 saat. Toplam 3 saat)

Katılımcı sayısı: 15 kişi

Atölyenin Amacı: Katılımcıların, kendilerinin tasarlayıp yapacakları maskeler ile insan yüzüne ilişkin farkındalıklarını arttırmak.  

Atölye Sonrası Kazanılacak Yetkinlikler: El becerilerinin gelişimi; yaratıcılıklarına katkı sağlanması; yüzlerinin ifade gücünü keşfetmeleri.

 • Şablon ile tasarım yapılması
 • Malzemelerin hazırlanması
 • Yapım

Atölye Lideri: Medine Yavuz Almaç & İpek Uzyön

Tiyatro ve Kendi Kostümünü Yaratmak
(1 haftasonu, 2 gün, günde 6 saat. Toplam 12 saat)

Katılımcı sayısı: 15 kişi

Atölyenin Amacı:Katılımcıların, belirlenen dönem çerçevesinde, bir kostümü kendilerini tasarlayıp yapması.

Atölye Sonrası Kazanılacak Yetkinlikler: El becerilerinin gelişimi; yaratıcılıklarına katkı sağlanması; giysiye ait algılarında farklı bir bakış açısı kazanmaları.

 • Dönemin belirlenmesi ve dönem hakkında
 • Şablon ile tasarım yapılması
 • Malzemelerin hazırlanması
 • Malzemelerin hazırlanması
 • Malzemelerin hazırlanması
 • Malzemelerin hazırlanması
 • Kostüm yapımı
 • Kostüm yapımı
 • Kostüm yapımı
 • Kostüm yapımı
 • Kostüm yapımı
 • Kostüm yapımı

Atölye Lideri: Medine Yavuz Almaç & İpek Uzyön

Tiyatro ve Alkışlar
(1 gün, 3 saat. Toplam 3 saat)

Katılımcı sayısı: 15 kişi

Atölyenin Amacı: Katılımcıların, hikaye yazma ve anlatma becerilerini geliştirmeleri.

Atölye Sonrası Kazanılacak Yetkinlikler: Yaratıcılık; empati; ifade becerisi

 • Oynamak; Taklit; Kollektif çalışmak; Alternatif anlatım biçimleri; Empati; Kurgusal mı gerçek mi?
 • Bir metni yorumlamak, hayatı yorumlamak; metinden bedene; nefesin gücü; Duyguları harekete geçiren faktörler
 • İlkçağlardan günümüze kadar, farklı kültür ve toplumların tercihleri ile beğenileri neye göre şekillenmiştir? Neyi, neden alkışlıyoruz?

Atölye Lideri: Pınar Egeli Karadağ

Tiyatro ve Öykü
(1 gün, günde 3 saat. Toplam 3 saat)

Katılımcı sayısı: 15 kişi

Atölyenin Amacı: Katılımcıların, hikaye yazma ve anlatma becerilerinin geliştirilmesi

Atölye Sonrası Kazanılacak Yetkinlikler: Yaratıcılık; Empati; İfade Becerisi

 • Hikayeyi anlamak ve anlatmak
 • Canlandırma; zaman akışı; zaman atlayışı

Atölye Lideri: Uğur Demirpehlivan

Tiyatro ve Anlamanın Önemi
(1 gün, 6 saat. Toplam 6 saat)

Katılımcı sayısı: 15 kişi

Atölyenin Amacı: Katılımcıların, tiyatro aracılığı ile dil kullanımı ve anlam üzerine becerilerinin gelişimi.

Atölye Sonrası Kazanılacak Yetkinlikler: Dil kullanma becerisi; entelektüel zenginlik için veri toplama teknikleri; empati.

 • Anlamak ve anlam
 • Anlama sürecinin kılavuzu yazarlar; uygulama
 • Bilgiye ulaşma yolu; uygulama
 • Veri toplamak; zihnimizi beslemek
 • Dilimiz; anlamak ve anlatabilmek
 • Dil çözümlemesi

Atölye Lideri: Uğur Demirpehlivan

Tiyatro ve Yazgıyı Sevmek – Seminer
(1 gün, 2 saat. Toplam 2 saat)

Katılımcı sayısı: 100 kişi

Atölyenin Amacı: Katılımcıların, görecekleri öyküler aracılığıyla, hayatta mücadelenin yeri ve önemi konusunda farkındalık kazanmaları.

Atölye Sonrası Kazanılacak Yetkinlikler: Empati; bakış açısı; motivasyon, kendi yazgını sevmek ve anlamak.

 • Amor Fati  üzerine felsefi bir bakış; hayatından çeşitli öyküler

Atölye Lideri: Uğur Demirpehlivan