Faaliyet Alanlarımız

Varlık 5

Bireysel

Kurumların çalışanlarına yönelik düzenleyebileceği atölyelerin yanısıra, bireysel başvurular ile de oluşturulabilen genel katılıma açık atölyelerdir.

Devamını Oku
iztiyat-kurumsal

Kurumsal

İZTİYAT bünyesindeki uzmanların tasarladığı, kurumsal ihtiyaç ve taleplere dönük olarak hazırlanan atölyelerdir. 

Devamını Oku
sosyal-vefa

Sosyal Vefa

Modern çağda gittikçe daha fazla ihtiyaç duyulan sosyal sorumluluk projelerine dair İZTİYAT’ın duyarlılığını ortaya koyan performanslardır. 

Devamını Oku
usta-vefa

Usta Vefa

Yerel ve/veya evrensel değerlerimiz olan, ortaya koydukları ürünlerle kültür sanat hayatına katkıda bulunmuş  ustaları tiyatronun performans yönünü kullanarak anmak için oluşturulmuş bir yapıdır. 

Devamını Oku
iztiyat-dijital

Dijital

 Çağın geldiği ve gelmeye de devam edeceği en önemli iletişim şekilerinden birisi de kuşkusuz dijital platformlar.

Devamını Oku
iztiyat-yapim

Yapım

İZTİYAT ekibi tarafından kurulan ve profesyonel tiyatro oyunları sergileyen bir iç oluşumdur. 

Devamını Oku
iztiyat-cocuk

Çocuk

Çocuklarımıza yönelik özel tasarım etkinliklerin düzenlendiği bir platformdur.

Devamını Oku
iztiyat-ozel

Özel Tasarım

Özel tasarım etkinliklerin düzenlendiği bir platformdur.

Devamını Oku

İZTİYAT - İZMİR TİYATRO ATÖLYESİ

Faaliyet Alanlarımız

İZTİYAT - Bireysel Nedir? Kurumların çalışanlarına yönelik düzenleyebileceği atölyelerin yanısıra, bireysel başvurular ile de oluşturulabilen genel katılıma açık atölyelerdir. Kimlere daha çok fayda sağlar? Aşağıdaki cümleleri veya benzerlerini kuranlara;
 • "Tiyatroyu seviyorum".
 • "Hep seyrettim ama işin mutfağını da görmek istiyorum".
 • “Ben hep tiyatrocu olmak isterdim, ama bambaşka bir meslek seçtim”.
 • “İnsanları daha iyi anlamak, empati becerimi geliştirmek, böylece iletişim kalitemi arttırmak istiyorum”.
 • “Beden dili, ses ve söz kullanımı çok önemli. Bu konularda gelişim göstermeyi hedefliyorum”.
 • “Özellikle sunumlarda daha rahat davransam çok iyi olur”.
 • “Acaba yaratıcılık gelişir mi”?
 • “Sadece sosyal bir faaliyet arayışındayım”.
 • “Başkalarının farklı dünyalarından da çok şey öğrenebilirim”.
 • "Kendi potansiyelimin farkına varma ve bu yolda  çaba sarfetmek arzusundayım".
     İZTİYAT - Kurumsal Nedir? İZTİYAT bünyesindeki uzmanların tasarladığı, kurumsal ihtiyaç ve taleplere dönük olarak hazırlanan atölyelerdir. Burada kurumun talebine göre kurum bünyesindeki bireylerin aktif olarak katıldığı atölyeler ve profesyonel bir ekibin kurum için hazırladığı performanslar olarak iki çeşit atölye çalışması sözkonusudur. Tercih elbette kuruma bırakılmıştır. Kimlere daha çok fayda sağlar? Aşağıdaki cümleleri veya benzerlerini kuran şirketlere;
 • “Kurumumda, iletişim, çatışma yönetimi, satış teknikleri ve takım çalışması gibi eğitimleri aldırmayı düşünüyorum”.
 • “Şirketimde, İş Sağlığı ve Güvenliği, Vizyonumuz Misyonumuz veya Kalite gibi konularda, çalışanların bilinçlenmesi ve farkındalık yaşaması çok önemli”.
 • “Kuruluşumuzda bir sosyal faaliyet olarak bir tiyatro kulübü oluşturmak istiyoruz”.
 • "İş arkadaşlarım için inovasyonun önemini fazlasıyla biliyor ve bunun ön koşulunun da hayal güçlerinin geliştirilmesi olduğuna inanıyorum".
Kurumsal Atölye Tasarımı: İZTİYAT olarak deneyimlerimizi aktaracağımız ve tiyatroyu katılımcılarımızla paylaşacağımız bir çok atölye tasarladık.  Atölyelerimizi tasarlarken amaca uygun çıktılar için detaylı çalışmalar yaptık. Ancak bu çalışmalarımızın yanına yeni bir anlayışı da ekleyelim istedik. Bu da kurumlara yönelik atölyenin kurumla birlikte  tasarlanması! Bunun için  sadece bizim deneyimimizi ve uygulamalarımızı değil kurumun beklentilerini de önceleyen bir tasarım süreci öneriyoruz. Kurumsal Atölye Tasarımı adını verdiğimiz bu yaklaşımın adımları ise şöyle:
 • 1. Aşama: Kurumdan aktarılması istenen bilgi / değer / davranış değişikliği ve hedef kitle bilgisi alınır.
 • 2. Aşama: Alınan bilgiler ile, bir metin oluşturulur. Metin kurumun onayına sunulur,
 • 3. Aşama: Dekor, kostüm ve aksesuar tasarımları yapılır ve kurumun onayına sunulur.
 • 4. Aşama: Oyuncu grubu konusunda kurum ile birlikte karar verilir: Kurum çalışanları veya profesyonel oyuncular.
 • 5. Aşama: Provalar yapılır.
 • 6. Aşama: Gösterim.
 • 7. Aşama: Turne, festival,  şenlik vs
İZTİYAT - Sosyalvefa Nedir? Modern çağda gittikçe daha fazla ihtiyaç duyulan sosyal sorumluluk projelerine dair İZTİYAT’ın duyarlılığını ortaya koyan performanslardır. İZTİYAT, bu alandaki çalışmaları herhangi bir maddi karşılık beklemeden sosyal duyarlılık adına planlar organize eder ve uygular. İZTİYAT-sosyalvefa, çeşitli kurumların (devlet kurumları, okullar, özel sektör, sivil toplum örgütleri...)  desteğiyle yapılacak sosyal farkındalık seminerlerinin/projelerinin organizasyonu ile ilgilenir. Bununla ilgili olarak ekip içinden bir sorumlu grup  seçilip iletişim ve organizasyon konusunda çalışır. Ortak kurum-tarih-etkinlik belirlenir. Kimlere daha çok fayda sağlar? Aşağıdaki cümleleri veya benzerlerini kuran şirketlere;
 • "Sosyal sorumluluğumuzu paylaşmak ve çoğaltmak için  birlikte olmalıyız"!
 • "Duyarlılığımızı paylaşmak ve yaygınlaştırmak için birarada olmalıyız"!
 • "Yerelden evrensele daha huzurlu bir yaşamı kurmak için birlikte olmalıyız"!
 • “Yaşamın her noktasında, insan olarak  sorumluluğumuz var"!
İZTİYAT - Ustavefa Nedir? Yerel ve/veya evrensel değerlerimiz olan, ortaya koydukları ürünlerle kültür sanat hayatına katkıda bulunmuş  ustaları tiyatronun performans yönünü kullanarak anmak için oluşturulmuş bir yapıdır. Ustalara ait belirli günler belirlenir ve kurumlarla yapılacak ortak çalışmalarla anma etkinlikleri düzenlenir. İZTİYAT-ustavefa, çeşitli kurumların (devlet kurumları, okullar, özel sektör, sivil toplum örgütleri...)  desteğiyle yapılacak olan ustaları anma projelerinin organizasyonu ile ilgilenir. Bununla ilgili olarak ekip içinden bir sorumlu grup  seçilip iletişim ve organizasyon konusunda çalışır. Ortak kurum-tarih-etkinlik belirlenir. Kimlere daha çok fayda sağlar? Aşağıdaki cümleleri veya benzerlerini kuran şirketlere;
 • "Eserlerini takip ettiğimiz sanat ve kültür insanlarını–tiyatro aracılığıyla- daha yakından tanımak ve onları eserleriyle anmayı bir sorumluluk alanı olarak görüyorum".
 • "Topluma değer katan sanatçılara, borçlu olduğumuz değeri onlara ifade etmeyi  önemsiyorum".
İZTİYAT - Yapım Nedir? İZTİYAT ekibi tarafından kurulan ve profesyonel tiyatro oyunları sergileyen bir iç oluşumdur. Burada oyunlar sadece İZTİYAT ekibince değil, yaşama ve sanata bakışımızda ortak yönlerimiz olduğuna inandığımız, ortak ilke ve değerleri paylaştığımız farklı profesyonel ekiplerce de sergilenebilir. İZTİYAT-Yapım, birbirinden farklı eserleri ve ekipleri bir araya getirerek, tiyatro oyunları sahneler. Kimlere daha çok fayda sağlar? Aşağıdaki cümleleri kuran tiyatroculara;
 • Seyirci ile buluşmayı ve farklı oyunları deneyimlemek istiyorum.
İZTİYAT - Dijital Nedir? Çağın geldiği ve gelmeye de devam edeceği en önemli iletişim şekillerinden birisi de kuşkusuz dijital platformlar. İZTİYAT - Dijital ile, gerek varolan İZTİYAT Atölyelerinden bazılarının bu platformlara uyarlanması, gerekse sadece bu platformlar için özel tasarlanmış etkinlikler üretilmesi amaçlanmaktadır. Kimlere daha çok fayda sağlar? Aşağıdaki cümleyi veya benzerlerini kuran herkese;
 • Kendi bulunduğum fiziki koşuları değiştirmeden, ulaşım konusunu gündeme almadan ve daha ekonomik atölyelere katılmak istiyorum.
İZTİYAT - Çocuk Nedir? Çocuklarımıza yönelik özel tasarım etkinliklerin düzenlendiği bir platformdur. Kimlere daha çok fayda sağlar? Aşağıdaki cümleleri veya benzerlerini kuran ebeveynlere:
 • "Çocuğumun iletişim becerine katkı sağlamak istiyorum."
 • "Farklı her etkinlik, çocuğuma bir başka katkı sağlar."
  İZTİYAT - Özel Tasarım Nedir?
 
Meddahlık ve Hikaye Anlatıcılılığı Atölyesi
(Süre 8 saat)

Katılımcıların, hikaye anlatıcısı olarak kendilerine özel bir anlayış geliştirmeleri için, bir model olarak meddahlıktan yola çıkmalarına yönelik çalışmalar yapılmakta.

Atölye, aşağıdaki başlıklardan oluşmakta:
1. Meddahlık
2. Gözlem
3. Taklit
4. Dekor ve kostüm
5. Aksesuar
6. Anlatım
7. Doğaçlama

Atölye Lideri:  Veysel Sami Berikan

Sunum Sahnesi ve Hikaye Anlatıcılığı Atölyesi
“Meddahlık ve Hikaye Anlatıcılığı Atölyesi”ni bitiren katılımcılar gerçekleştirilen bu
atölyede, uygulama ağırlıklı olarak, temel teknikler üzerinde durulmakta.
Süre: 12 saat Atölye Lideri: Veysel Sami Berikan
Atölye, aşağıdaki başlıklar oluşmakta:
1. Dramatik öz / çatışma
2. Yaratıcılık
3. Kişileştirme
4. İllüzyon
Sunum Sahnesini Yönetmek Atölyesi
 

Bu eğitim programı, hitabet konusunda değişim ve gelişimi hedefleyen, ancak bunun
düzenli bir çalışmayla gerçekleşeceğine inanan katılımcılara yönelik tasarlanmıştır.
Eğitim öncesi yapılacak çalışmalar, eğitim sırasındaki ödevler, grup dersleri,
danışmanlıklar, sunum saatlerinden oluşan program, aktarılan bilgilerin kalıcılığını ve
uygulanabilirliğini gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır.
Veysel Sami Berikan, çeşitli tiyatrolarda ve sanat merkezlerinde farklı sorumluluklar
üstlendi. 1997’den bu yana ise Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu sanatçısı.
Gerek bu kurumda gerekse kurum dışında 100’ün üzerinde oyun sahneledi. Çalışmalarına
devam ediyor.
Bunun yanısıra, çeşitli yaş gruplarına ve kurumlara yönelik eğitmenlikler yaptı. 2014 yılında
katıldığı İzgören Akademi ailesinde ise yine 300’ün üstünde kurumda danışmanlık ve
eğitimenlik yaptı. Çalışmalarına devam ediyor.
İşte bu noktada, tiyatro sanatının zengin ifade araçları, mekan kullanımı, beden-ses-söz
kullanımları, kurgu-metin oluşturma, seyirciyi etkileme gibi unsurlarının, iş hayatında kendi
anlatım- sunum-ifade becerilerini yani hitabetini geliştirmek isteyen profesyonellere büyük
destek olacağı göz ardı edilemez bir gerçek olarak karşısına çıktı. Söz konusu tekniklerin
amaca yönelik tasarlanması için de, çok farklı sektörlerdeki gözlemleri ile elde edilen
beklenti ve ihtiyaçlar listesi ise programa kılavuz niteliği taşıdı.
Bu yaklaşımı uzun yıllardır zihninde geliştiren Berikan, 2018 yılında bu fikrini kitap haline
de getirdi.
İşte bu yapı içinde kurguladığı “Sunum Sahnesini Yönetmek” eğitimi, Türkiye’de ilk kez bu
ölçek ve yaklaşımda hayata geçirilen bir program niteliği taşımaktadır.
Yöntem hakkında ayrıntılı bilgi ve kaynak önerilerini, eğitmenin “Sunum Sahnenizin
Yönetmeni Olmak İster misiniz”? adlı kitabından edinebilirsiniz.